Font Size

SCREEN

Profile

Menu Style

Cpanel

به گزارش روابط عمومی ،شهرداری سنگدوین درنظرداردبازارروزهفنگی(جمعه بازار) راازطریق مزایده کتبی واگذارنملید.متقاضیان می توانندازتاریخ 97/08/01لغایت 97/08/11به مدت 10روزبه واحددبیرخانه شهرداری مراجعه ویاازطریق شماره تلفن 34204005تماس حاصل فرمایند.

شما اینجا هستید: Home شهرداری و شورای شهر مناقصه و مزایده lمزایده اجاره بازارروز هفتگیl