Font Size

SCREEN

Profile

Menu Style

Cpanel

به گزارش روابط عمومی: حضور اعضای شورای اسلامی شهر و شهردار برای پیگیری دریافت حواله 102 تن قیر رایگان جهت آسفالت معابر شهر سنگدوین

 

ادامه مطلب...

به گزارش روابط عمومی: جلسه ای با جناب آقای حاج رضا قلی ایمانی مالک زمین جهت اهداء احداث یادمان شهداء گمنام شهر سنگدوین در تاریخ 95/04/20 ...

ادامه مطلب...

به گزارش روابط عمومی: جلسه ای  اعضای شورای اسلامی شهر و شهردار با نماینده آقای محمد قلی خان معززی در تاریخ 23/04/95 ساعت 11صبح  در مورد و...

شما اینجا هستید: Home شهرداری و شورای شهر عملکرد شهرداری و شورای شهر