Font Size

SCREEN

Profile

Menu Style

Cpanel

به گزارزش روابط عمومی : جلسه شورای  بهداشت شهر سنگدوین با حضور رئیس محترم مرکز بهداشت شهرستان جناب دکتر مقسمی در دفتر شهردار برگزار شد.

ادامه مطلب...

به گزارش روابط عمومی : جلسه شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر با اعضای جدید شورای ورزشی پیرامون ورزش شهر سنگدوین در دفتر شهردار برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی شهرداری :این نشست بین اعضای شورای دانش آموزی دبستان جنان و اعضای شورای اسلامی شهر و شهردار در دفتر شهردار برگزارشد.

ادامه مطلب...

شما اینجا هستید: Home شهرداری و شورای شهر اخبار شهرداری